top of page

 

כיצד מתנהל קורס אונליין

רנטה , המורה, מלמדת מארצות הברית. היא תתחיל מוקדם בבוקר אצלה, ואצלנו זה יהיה צהריים. במקביל אליה תהיה תמיכה טכנית מלאה, כך שרנטה פנויה לחלוטין להתמקד בהוראה ובקשר עם כל אחד מהמשתתפוים, במקביל יהיה תרגום לעברית, לפי הצורך.

זהו קורס שבדרך כלל מתקיים לאורך שבוע, שמונה וחצי שעות כל יום. באונליין זה חמש שעות ביום מפוצל לשעתיים וחצי כל פעם, עם הפסקה גדולה בין השיעורים ומתפרש על תשעה ימים 

בהתחלה הואנליין היה נראה רק אילוץ אבל גיליתי יתרונות , הפריסה של הקורס לאורך יותר ימים מאפשרת לחזור יותר

הסרטונים של הוידאו שמחליפים את ההדגמה עם ילדים שמגיעים , מאפשר לחזור שוב ולהתבונן ולנתח את הנצפה

לפני תחילת הקורס יתקיים מפגש עם רנטה והמשתתפים על מנת לבדוק שאין בעיות טכניות ושרנטה יכולה לראות היטב את כולם 

bottom of page