הקורס יועבר אונליין

רנטה תעביר אותו באנגלית

יהיה תרגום לעברית לאורך כל הקורס 

 

לכל משתתפת תשלח חוברת לימוד עם פירוט של שלבי הלימוד

והתרגילים

 

לפני הקורס ינתנו הנחיות ברורות לגבי ההתארגנות לקורס מבחינה טכנוית 

הקטנצ'יק הזה שומר על ריכוז לאורך כל התרג

תאריכים

נובמבר  02-05/09-12

2020

שעות

14:15-17:00 /19:00-21:30