top of page

הקורס יועבר אונליין

רנטה תעביר אותו באנגלית

יהיה תרגום לעברית לאורך כל הקורס 

 

לכל משתתפת תשלח חוברת לימוד עם פירוט של שלבי הלימוד

והתרגילים

 

לפני הקורס ינתנו הנחיות ברורות לגבי ההתארגנות לקורס מבחינה טכנוית 

הקטנצ'יק הזה שומר על ריכוז לאורך כל התרג

תאריכים

נובמבר  02-05/09-12

2020

שעות

14:15-17:00 /19:00-21:30

bottom of page